Calendari

El curs 2016 - 2017 comença el 12 de setembre de 2016 i acabarà el 21 de juny de 2017.

Tindran la consideració de dies de vacances els següents: 
· NADAL del 23 de desembre al 8 de gener, ambdós inclosos.
· SETMANA SANTA del 8 al 17 d'abril de 2017, ambdós inclosos.

Dies festius de lliure disposició, segons aprovació del Consell Escolar:
31 d'octubreper Tots Sants.
 9 de desembre, pont de la constitució.
20 de febrerFesta de la Llum de Manresa.
- 17 de març, pont festa del treball.

Festes locals:
10 de setembre de 2016
20 de gener de 2017