Consell Escolar

El màxim òrgan de govern del centre és el Consell Escolar. 
Està format per l'equip directiu del centre, un representant dels mestres, un representant de l'Ajuntament, un representant de  tots els pares i mares de l'escola i un representant de l'AMPA. Al formar part d'una ZER, el Consell Escolar de l'escola està sotmès a les decisions preses i aprovades en el Consell Escolar de ZER, que és el màxim òrgan representatiu i és qui aprova el reglament de normes d'organització i funcionament dels centres, projecte educatiu, calendari, horaris...

Membres del Consell Escolar

Presidenta: Neus Cornellas
Secretària: Mònica Perramon
Cap d’estudis: Eva Roig
Representant Ajuntament: Teresa Pagès
Representant mestres: Iolanda Segura
Representant de pares i mares de l'escola: Mireia Catot
Representant de l’AMPA: Marc Ros

Resum de l'últim Consell Escolar de l'escola - 16 de març de 2017

1.- Informació de l’exercici econòmic 2016 
S’informa del resum d’ingressos i despeses corresponents a l’exercici 2016.
La representant de l’Ajuntament diu que ens pot passar el contacte d’una empresa on el material ens pot sortir més barat.
2.- Pressupost exercici 2017
El Departament ens demana a partir de l’exercici 2017 que fem un pressupost en el qual l’import d’ingressos i despeses coincideixi. S’explica que:
-  S’ha afegit una partida per “Treballs tècnics”, ja que les reparacions informàtiques no queden totalment cobertes pel Departament.
-  S’han comprat dos ordinadors i dues tauletes per aplicar més contingut mitjançant l’ús de noves tecnologies.
3.- Activitats de l’últim dia de trimestre
Dins el projecte de direcció es contempla la recuperació de jocs tradicionals, als que jugaven pares o avis. Des del claustre d’escola s’ha pensat fer una jornada al pati, en la que participin famílies, per poder ensenyar aquests jocs als alumnes l’últim dia d’aquest trimestre.
4.- Activitats de Setmana literària
Se celebrarà del 18 al 28 d’abril. Hi ha diverses propostes:
-  Dia 20: Ens visitarà l’autora del conte “El viatge de la Samira”, que ja vam treballar pel dia de la Pau.
- Dia 21: Farem lectures al carrer (matí) i representarem l’obra de Sant Jordi (tarda al Centre Cívic). L’AMPA té intenció de posar parada de llibres, roses i punts de llibre o sabonets.
-  Dia 24: Visita a l’escola per tots els alumnes de Miquel Rayó, autor balear.
-  El dia 23 la Celeste Alías presenta un disc i està pensat que hi participin els alumnes de Cicle Superior recitant poemes.
5.- Viatge de 6è
L’AMPA ajudarà com cada any amb 20€ per alumne per pagar el viatge de 6è.
6.- Autocar Festa de la ZER
El representant de l’AMPA demana quin és el posicionament de l'escola respecte la demanda de contractar un autocar per tornar de la Festa de la ZER. Es planteja perquè el curs passat hi va haver tres famílies que no podien anar a recollir els nens. L'opinió és que són poques les famílies les que no tenen vehicle i que, per ells, es farà un missatge des de l’AMPA uns dies abans de la festa, dient que qui es trobi impossibilitat per anar a buscar els nens es posi en contacte amb l’escola o amb altres pares.


Resum del Consell Escolar de l'escola - 25 d'octubre de 2016


  1.- Constitució del Consell Escolar
S’informa que el representant del sector mestres al Consell Escolar, serà a partir d’aquest curs la Iolanda Segura Corrales, que avui és absent per malaltia.
2.- Propostes dels mossos d’esquadra. Setmana de la mobilitat segura.
El passat mes de setembre vam realitzar un taller dels mossos d’esquadra amb els alumnes. Un cop acabades les xerrades, els Mossos ens van proposar realitzar més propostes, com fer una obra de teatre, però per manca de temps desestimem fer aquest teatre. Tot i així el que sí creiem és que cal fer més conscienciació i, per tant, hem decidit fer una setmana de la mobilitat segura per fer diverses activitats amb alumnes, famílies  i mestres.
Del 7 a l’11 de novembre faríem la setmana de la mobilitat segura, realitzant diverses activitats. Tindrem la col·laboració dels Mossos i de la Guàrdia Urbana, que organitzaran un circuit pels alumnes, que podran fer amb bicicletes o patinets a la plaça de l’escola.

3.- Projecte Cultura Emprenedora a l’escola
És un projecte europeu que pretén donar impuls a l’emprenedoria entre els joves. Es coordinen els agents socials, en el nostre cas el Consorci del Moianès, l’escola i l’Ajuntament de Calders, per crear una cooperativa amb els alumnes de Cicle Superior. Els objectius de participar en el projecte són l’aprenentatge significatiu, a través de la implicació de les diferents àrees de coneixement i, a més, es treballaran valors, ja que és un tipus d’organització democràtica i s’han de destinar una part dels beneficis a una entitat social. Un cop constituïda la Cooperativa, els alumnes aniran a l’Ajuntament a donar d’alta la Cooperativa en el cens i demanar un CIF, que serà fictici. Els productes que fabricaran es vendran en un mercat real. Es calcularan els beneficis i es repartiran entre els alumnes.
4.- Aprovació dels objectius del Pla Anual pel curs 2016-17
S’aproven els objectius.
5.- Finançament viatge 6è
Els alumnes de 6è volen fer diverses activitats per recollir diners, a més de vendre berenars. Les idees que han sorgit són:
-    Fer una obra de teatre a finals del segon trimestre (caldrà demanar a la Solange si hi ha possibilitat de disposar del Centre Cívic a principis d’abril)
-    Fer una paradeta amb productes de Nadal
-  Vendre llumenetes que tinguin com a regal paneres amb productes d’establiments comercials.
Tots els membres del Consell Escolar veuen viable portar a terme aquestes propostes.
6.- Comissió de patis
S’ha creat des de l’AMPA perquè les famílies veuen la necessitat de millorar els espais d’esbarjo. Es va preveure que es podien destinar aproximadament 1.000€ per gastar en els patis. Al pati dels grans ja es van instal·lar les taules de pícnic i ara es volen posar cabanes, una paret musical, cuineta...
La representant de l’Ajuntament recorda que cal assessorar-se legalment per veure si podem tenir problemes en cas d‘accident. Les representants de l’AMPA ja han convocat els pares interessats en participar en les millores el proper dia 13. La representant de l’Ajuntament s’assessorarà i ens comunicarà si des de l’Ajuntament es dóna el vist-i-plau per portar a terme aquests canvis.
7.- Xerrades sobre voluntariat a través de l’ATAP
És una proposta de la representant de mares i pares, per començar a crear consciència entre els alumnes. Ho comentarem al claustre de mestres.

Resum del Consell Escolar de l'escola - 14 de març de 2016


1.- Comissió de direcció
S’informa que la directora no renovarà el seu mandat. Es presenta com a candidata a direcció per als propers 4 anys la Neus Cornellas. Ara s’ha de constituir una comissió d’avaluació, que estarà formada per representants d’Ajuntament, de pares, de mestres, d’inspecció i directors d’altres centres.
2.- Aprovació de l’exercici econòmic 2015
S’aprova l’exercici econòmic.
3.- Aprovació d'una activitat amb pernoctació a l'escola
El proper dijous 17 de març hi ha prevista una activitat en la que tots els alumnes amb les seves mestres passaran una nit a l’escola. S’aprova l’activitat.
4.- Menjador escolar
El gestionarà el Consell Comarcal del Bages fins a final d’any, ja que encara no s’han traspassat competències al Consell Comarcal del Moianès.
5.- Obres al porxo
 Finalment, després de varis cursos de gestions de la directora amb el Departament d’Ensenyament, ens han confirmat que el Departament farà el projecte i l’Ajuntament, quan tingui la partida pressupostària, executarà les obres.