Consell Escolar

El màxim òrgan de govern del centre és el Consell Escolar. 
Està format per l'equip directiu del centre, un representant dels mestres, un representant de l'Ajuntament, un representant de  tots els pares i mares de l'escola i un representant de l'AMPA. Al formar part d'una ZER, el Consell Escolar de l'escola està sotmès a les decisions preses i aprovades en el Consell Escolar de ZER, que és el màxim òrgan representatiu i és qui aprova el reglament de normes d'organització i funcionament dels centres, projecte educatiu, calendari, horaris...

Membres del Consell Escolar

Presidenta: Neus Cornellas
Secretària: Mònica Perramon
Cap d’estudis: Eva Roig
Representant Ajuntament: Teresa Pagès
Representant mestres: Iolanda Segura
Representant de pares i mares de l'escola: Mireia Catot
Representant de l’AMPA: Marc Ros

Resum de l'últim Consell Escolar de l'escola - 26 de febrer de 2018

1.- Informació sobre l’exercici econòmic 2017
Es presenten els resultats de l’exercici econòmic 2017. Es repassen els ingressos i les despeses.
-Es fa la consulta de quines són les despeses bancàries, ja que 787,13€ és un import molt elevat. S’explica que en aquesta partida s’hi inclouen: 259,73€ de comissions per manteniment de línia i serveis, 442,70€ de rebuts retornats i 84,70€ de comissions generades per aquests retorns.
Hem de fer la consulta de si cal que constin com a despeses bancàries els rebuts retornats si ja estan liquidats.
-Es consulta també per què no quadren els ingressos de sortides amb les despeses de les mateixes. S’explica que hi ha sortides que no es cobren com a sortides a les famílies, sinó que si hi ha saldo suficient de les quotes de material, es treuen els diners de la partida de quotes de material: la trobada de corals, el teatre en anglès.. a més apareix com a despesa l’import total del viatge de 6è (uns 2600€), quan una part està ingressada el 2017 (uns 1400€) i una altra part ja estava ingressada el 2016 (de la venda de berenars).

Es presenta el pressupost per l’exercici 2018, que està basat en les despeses del 2017.
-Hi ha una partida d’ingressos corresponent a la venda d’entrades de pastorets. El cobrament d’entrada ha generat més ingressos que despeses i s’acorda que els 400€ i escaig de beneficis s’invertiran en una sortida d’escola perquè en puguin gaudir tots els alumnes.

2.- Setmana literària
Hi ha activitats ja lligades:
- Visita de l’il·lustrador Joan Turu (19 i 26 d’abril, amb el qual es farà projecte per pintar un mural a una paret del pati i es pintarà amb els nens)
-  Llegim al carrer: es treballaran poesies, però des de l’escola s’intentaran lligar les poesies amb tema de natura per treballar els arbres del pati...
-  Potser s’aprofita per col·locar els noms pirogravats dels arbres al pati durant la setmana.
-  Caldrà saber si l’AMPA farà paradeta de llibres, que segur que serà que sí, però encara no saben si hi haurà venda d’altres productes, ni quin dia es faria.
3.-Patis
Ha sorgit una proposta de famílies i volen informar-se de si seria possible instal·lar material lúdic (tipus rampes) que compleixi la normativa. Quan tinguin propostes, pressupostos i informació sobre normativa, es parlarà amb l’Ajuntament per intentar fer-ho possible.
4.-Festa de la ZER
De moment el que tenim lligat és:
-Final de festa (Pallassa Trafalgar). Encara cal decidir si ella farà la rua.
-Activitats de matí a càrrec de les mestres.
-Esmorzar a càrrec de l’AMPA.
-Caterings: s’ha parlat amb el Soldevila i ho han vist complicat per tanta gent, però s’han ofert per ajudar a tallar fruita, a guardar begudes o el que calgui a les neveres...S’ha demanat també al Valentí Hernández, que està molt disposat però no tenim pressupost. Tenim pressupost d’Scolarest i les Caterines.
-A  la tarda servei de bar a càrrec de l’AMPA.
-Logística (taules, cadires...) cal passar-ho a l’Ajuntament.
Es convoca a la Comissió de Festa de la ZER el dia 9 d’abril a les 17:10h. per continuar preparant la festa.
5.-Visita al Cosmocaixa
Tots els grups de l’escola faran un conte de ciència per presentar-lo a un concurs, que ens dóna dret a entrades gratuïtes per tots els alumnes. Hi anem el 17 de maig. Cal pagar dos autocars. La direcció proposa agafar diners de les entrades de pastorets per pagar-ne una part. Els membres del Consell hi donen el vist-i-plau. S’aprova la sortida.
6.-Sortida de CS
El 6 d’abril tenim aprovada una subvenció per participar en la sortida Coneguem els nostres parcs, en el Parc Natural de St. Llorenç del Munt i l’Obac amb alumnes de CS. És una sortida totalment subvencionada per la Diputació de Barcelona. S’aprova la sortida.

Resum deConsell Escolar de l'escola - 18 d'octubre de 2017

     1.- Constitució del Consell Escolar 
Aquest curs serem membres del Consell Escolar les mateixes persones que el curs anterior.
2.- Aprovació dels objectius del Pla Anual pel curs 2017-18
En el document que recull els objectius per aquest curs, hi ha tres grans blocs:
-       Èxit escolar (dins el qual hi ha la novetat del treball per espais, en el punt 1.5)
-       Excel·lència educativa (dins el qual es contemplen les activitats que ens defineixen com a escola innovadora)
-       Equitat i cohesió social (en el qual es tenen en compte les necessitats individuals i socials de tots els alumnes, així com tots els agents de la comunitat educativa)

3.-Projecte “A l’escola amb bicicleta”
La valoració dels alumnes de moment és molt bona. Des de l’Ajuntament també en fan una primera valoració molt positiva i es plantegen la possibilitat d’ampliar el servei més endavant. 
La representant de l’Ajuntament proposa fer un sistema, tipus enquesta per famílies, per tal que tothom pugui dir com valoren aquesta prova pilot.
4.-Calendari i organització de festes
- Castanyada: Des de l’AMPA s’ofereixen famílies per venir a fer panellets. Acabaran de concretar quins dies els pot anar bé venir. Vindrà el Manolo a torrar les castanyes. Les paperines quedem que les faran els nens. A les 16h. s’obrirà la festa a les famílies.
- Nadal: Hem d’afanyar-nos a demanar la sala del Centre cívic per la representació de pastorets. Aniria bé la col·laboració de les famílies per fer decorats, portar el control de la part tècnica, fer de caps de sala (entrades), fotografia i vídeo, maquillatge...
Com que caldrà renovar decorats i vestuari decidim que farem pagar entrada de 2,5€. A cada funció hi haurà 200 entrades sense comptar els nens. En guardarem 2 per família que s’hauran d’abonar i venir a buscar. S’encarregarà l’AMPA de la reserva de les entrades, que segurament es farà per ordre de resposta al correu electrònic. Pagaran els nens de fora de l’escola a partir de 3 anys.
El berenar pels nens el pagarà l’Ajuntament. Des de l’escola passarem llistat del nombre d’alumnes i les intoleràncies alimentàries a la Teresa Pagès perquè pugui encarregar-lo.
- Carnestoltes (9 de febrer): En principi farem rua, espectacle i berenar a càrrec de l’AMPA. Obert  les famílies.
- Sant Jordi: Es celebra la setmana literària els dies anteriors i posteriors a Sant Jordi. Hem demanat que vingui el Joan Turu (il·lustrador). Vindrà el 19 i el 26 d’abril, que seran els dies que començarà i acabarà la setmana literària. L’AMPA tornarà a fer paradeta de llibres, roses i manualitats. Encara no hem concretat si participarem a l’activitat “Legim al carrer”.
- Cantata Petit príncep: a l’abril/maig es farà aquesta Cantata de ZER. Encara està per veure a quina sala es podrà fer dels pobles de la vora.
- Festa de la ZER (12 de maig): Aquest curs toca a Calders i es necessitarà la col·laboració de tota la comunitat educativa. Caldria fer una comissió per preparar aquesta festa. Des de l’escola es farà una convocatòria el mes de novembre per començar a pensar en quines activitats o espectacles podem organitzar.
- Festa de fi de curs (22 de juny): Ja decidirem més endavant si mantenim el mateix format de sempre.
5.-Obres de tancament del porxo
El projecte està fet. La regidora convocarà a una reunió amb l’alcalde i la direcció de l’escola per presentar-lo.
6.-Loteria de Nadal
Tot i que l’AMPA ja tenia comprat el número, han decidit tornar-lo i es participarà amb un número de La Grossa.
8.-Acollida matinal i dimecres a la tarda
La directora comenta que al matí es tocava material de la classe que no és per jugar, però ja s’ha parlat amb la monitora d’acollida i està solucionat.
Pel que fa als dimecres a la tarda, vénen nens de fora de Calders que un cop acabada l’activitat es queden dins el recinte escolar. Cal recordar que està prohibit quedar-se. Hauríem de tenir la porta d’escola tancada i només obrir en el moment de recollir els nens. L’AMPA avisarà la monitora de l’activitat de música i a l’escola es preocuparà de mantenir la porta tancada.
9.- Pressupost per compres previstes
El dia de la reunió general de pares es va fer una votació a mà alçada per decidir a on s’invertiran els diners de les quotes d’AMPA i va sortir que es podrien invertir en materials per les classes i els espais de l’escola. La directora presenta una llista de tot el que creiem important adquirir properament: auriculars, mp3, ordinadors portàtils, caseta d’intercanvi de llibres, microscopis, lupes binoculars, estació meteorològica, pantalla per projectar i instruments musicals.
Des de l’escola es demana que l’AMPA es miri el pressupost i que decideixin què es pot pagar amb els diners d’AMPA que abans es gastaven en llibres.
10.- Patis

Des de l’AMPA hi ha una petita comissió que vol continuar millorant els espais d’esbarjo i que voldrien fer una petita despesa (uns 2.000€), que són una quantitat petita amb la qual es podria fer un bon canvi. La comissió de patis es reunirà i en parlarà. Es proposarà que totes les famílies puguin decidir gastar aquests diners en els patis. 

Resum del Consell Escolar de l'escola - 16 de març de 2017

1.- Informació de l’exercici econòmic 2016 
S’informa del resum d’ingressos i despeses corresponents a l’exercici 2016.

La representant de l’Ajuntament diu que ens pot passar el contacte d’una empresa on el material ens pot sortir més barat.

2.- Pressupost exercici 2017

El Departament ens demana a partir de l’exercici 2017 que fem un pressupost en el qual l’import d’ingressos i despeses coincideixi. S’explica que:

-  S’ha afegit una partida per “Treballs tècnics”, ja que les reparacions informàtiques no queden totalment cobertes pel Departament.

-  S’han comprat dos ordinadors i dues tauletes per aplicar més contingut mitjançant l’ús de noves tecnologies.

3.- Activitats de l’últim dia de trimestre

Dins el projecte de direcció es contempla la recuperació de jocs tradicionals, als que jugaven pares o avis. Des del claustre d’escola s’ha pensat fer una jornada al pati, en la que participin famílies, per poder ensenyar aquests jocs als alumnes l’últim dia d’aquest trimestre.

4.- Activitats de Setmana literària

Se celebrarà del 18 al 28 d’abril. Hi ha diverses propostes:

-  Dia 20: Ens visitarà l’autora del conte “El viatge de la Samira”, que ja vam treballar pel dia de la Pau.

- Dia 21: Farem lectures al carrer (matí) i representarem l’obra de Sant Jordi (tarda al Centre Cívic). L’AMPA té intenció de posar parada de llibres, roses i punts de llibre o sabonets.

-  Dia 24: Visita a l’escola per tots els alumnes de Miquel Rayó, autor balear.

-  El dia 23 la Celeste Alías presenta un disc i està pensat que hi participin els alumnes de Cicle Superior recitant poemes.
5.- Viatge de 6è

L’AMPA ajudarà com cada any amb 20€ per alumne per pagar el viatge de 6è.

6.- Autocar Festa de la ZER

El representant de l’AMPA demana quin és el posicionament de l'escola respecte la demanda de contractar un autocar per tornar de la Festa de la ZER. Es planteja perquè el curs passat hi va haver tres famílies que no podien anar a recollir els nens. L'opinió és que són poques les famílies les que no tenen vehicle i que, per ells, es farà un missatge des de l’AMPA uns dies abans de la festa, dient que qui es trobi impossibilitat per anar a buscar els nens es posi en contacte amb l’escola o amb altres pares.