dimarts, 5 de març de 2013

PROJECTE RENOVA’T AL BAGES

El dia 26 de febrer ens van fer una xerrada la Federació D’ADF del Bages pels alumnes de Cicle Mitjà i Cicle Superior de Calders sobre les energies renovables, principalment del paper de la biomassa així com també de conscienciar-nos de la problemàtica dels incendis forestals i de la importància de la gestió forestal. Aquesta anava acompanyada d’un power point i de petits vídeos. La Federació d’ADF del Bages es va crear a finals del 1.998 com a conseqüència de la gran pèrdua que va suposar els incendis forestals de l’any 1.986 que van afectar gran part dels nostres boscos. Estan formades per propietaris forestals, ajuntaments i voluntaris que contribueixen a la lluita contra els incendis forestals en col•laboració amb els bombers. Des de l’any 2.005 la Federació d’ADF gestiona els nostres boscos mitjançant l’extracció de biomassa i l’ aprofita com a font d’energia en calderes d’estella. Ens van explicar tot el procés des de la tala d’arbres fins a l’obtenció de pèl•lets i d’estelles aptes per a les calderes de biomassa, tot això amb l’acompanyament de mitjans audiovisuals. Vam completar la xerrada amb una visita a la caldera de biomassa del Casal dels Avis, Centre Cívic i Biblioteca, per a veure el seu funcionament. La mateixa caldera escalfa aquests tres espais. Va ser molt interessant! Classe dels pastissos de C. Mitjà