dilluns, 9 de maig de 2022

Programa de salut bucodental a les escoles ( a 1r i 6è )

Benvolgudes famílies,

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, a través dels serveis d'odontologia dels centres d'atenció primària i en coordinació amb les entitats locals si s'escau, reprèn el Programa de salut bucodental a les escoles

Malgrat la situació de pandèmia de la COVID-19, als centres educatius s'han establert els procediments necessaris per crear entorns segurs i preservar al màxim l'assoliment dels objectius educatius.

D'altra banda, les consultes d'odontologia també han reprès la seva activitat amb totes les garanties de seguretat. Per aquest motiu, i atenent a la importància de promoure la salut bucodental en els infants, s'ha considerat que les revisions odontològiques es poden reprendre de forma segura i amb totes les mesures requerides. 

Aquestes revisions a les escoles tenen com a primer objectiu la detecció dels i les escolars de major risc de càries i malalties de les genives, per poder aplicar-los mesures preventives i/o curatives que els ajudin a evitar futurs problemes de salut. 

Una vegada finalitzada la revisió, es lliurarà un informe individualitzat sobre l'estat de la salut oral de l'infant. Si es detecta càries o alguna altra patologia que requereixi algun tipus d'atenció específic, s'hi indicarà la conveniència de dirigir-se a l'odontoleg/a del seu centre d'atenció primària.

Aprofitem per recordar-vos la importància de la neteja diària de les dents i la de les revisions periòdiques pel dentista. La neteja s'ha de fer, com a mínim, dues vegades al dia ( matí o migdia i vespre ), durant dos minuts cada vegada, amb una pasta dental que contingui fluor i sempre supervisant el vostre fill/a es raspalli les dents correctament. Les revisions dentals s'han de fer cada sis mesos, encara que l'infant no tingui problemes a la boca ni es queixi de res; es tracta d'avançar-se a la càries.