dimecres, 8 de juny de 2022

L'escola al bosc

 “Abans de salvar el planeta, hem d’estimar el planeta”

Heike Freire, docent i investigadora. 

Quan vàrem parlar del canvi de mirada, a la darrera Calderina, vàrem fer referència a Loris Malaguzzi, sobre la concepció de l’entorn com el tercer educador. 

A Calders vivim en un entorn privilegiat, envoltats d’una natura que ens espera, que ens pot acompanyar en els aprenentatges dels infants i és còmplice d’allò que necessitem si sabem escoltar, mirar i buscar. 

Partint de la idea d’escoles a l’aire lliure, moviment que va sorgir a Europa a principis del segle XX i que va impregnar diferents corrents pedagògics, fem nostra la idea de la natura com una pota més d’aquest tercer educador i en cerquem el contacte a partir de diferents propostes. 

A la República, de la mà de Rosa Sensat, sorgiren escoles on gran part de la vida escolar es desenvolupava a l’aire lliure, aprofitant l’entorn. Tasques de geografia, matemàtiques, música… es realitzaven a l’exterior en contacte amb la natura.  

Enguany, seguint aquesta filosofia, cada comunitat de l’escola fa escola al bosc. Els xics, fan dos matins a la setmana on la descoberta i el joc lliure són la principal font d’aprenentatges. Sota l’escola, a pocs metres, troben el seu bosc. Un espai que els esdevé familiar i on poden aprendre diferents habilitats i rutines. Els petits i mitjans fan un matí, gaudeixen d’una proposta de descoberta i/o experimentació proposada per les mestres i una estona de joc lliure. I els més grans, desenvolupen una proposta d’aprenentatge concreta durant una part d’un matí, que acostumen a relacionar amb continguts matemàtics, del medi social i natural i/o artístics. 

Així doncs, trepitgem diferents indrets d’interès local, com el castell, la barraca de Cal Campà, la zona d’escalada del Cargolaire, el dolmen de Sant Amanç, o bé descobrim el poble tot estudiant les llindes, els carrers o bé ens conscienciem de la fragilitat de la natura tot fent una jornada de neteja.  

Per estimar el poble i l’entorn que ens acull cal conèixer-lo, cal trepitjar-lo i aprofitar allò que ens ofereix i que ens genera aprenentatges per, alhora, fer créixer la llavor de l’estima vers aquest i, en general, vers el país.  


Equip de mestres