Calendari

Inici del curs

13 de setembre de 2021: inici de les classes al segon cicle de l'educació infantil, l'educació primària, l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, els cicles formatius de grau mitjà de formació professional i d'arts plàstiques i disseny, el curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà, el curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior i en la resta dels ensenyaments de règim especial, llevat de les escoles oficials d'idiomes.


Del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022: vacances de Nadal.

De l'11 d'abril al 18 d'abril de 2022: vacances de Setmana Santa.

22 de juny de 2022: acaben les classes a tots els centres.

Dies festius de lliure disposició, segons aprovació del Consell Escolar:


- 11 d'octubre
- 7 de desembre
- 25 de febrer
- 29 d'abril
- 6 de juny

Dies de festa local a Calders:

- 10 de setembre
- 21 de gener

Jornada intensiva

- 22 de desembre
- Del 7 de juny al 22 de juny, ambdós inclosos.