Calendari

El curs 2018 - 2019 comença el 12 de setembre de 2018 i acabarà el 21 de juny de 2019.

Tindran la consideració de dies de vacances els següents: 
· NADAL del 22 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos.
· SETMANA SANTA del 13 al 22 d'abril de 2017, ambdós inclosos.

Dies festius de lliure disposició, segons aprovació del Consell Escolar:
2 de novembre
7 de desembre
11 de febrer
- 4 de març

Dies de festa local a Calders:
- 10 de setembre
- un dia de gener a determinar