Consell Escolar de ZER

El Consell Escolar de ZER  és el màxim òrgan representatiu i és qui aprova el reglament de normes d'organització i funcionament dels centres, projecte educatiu, pla anual, calendari, horaris...

El Consell Escolar de la ZER està format per l'equip directiu de la ZER i de cadascuna de les escoles que formen part de la ZER Moianès Ponent hi ha: el/ director/a, un representant de mestres, un representant de l'Ajuntament, un representant de  pares i mares  i, un representant de l'AMPA .  

Els membres del Consell Escolar de la  ZER Moianès Ponent i els representatius a aquest  de l'escola de Calders són: 

President: Gaspar Gamisans
Secretària:   Ana Belén Martínez
Cap d’estudis: Vicki Tantiñà

Representant Ajuntament: Jennifer Delgado
Director: Sergi Pich
Representant mestres: Glòria Esquius
Representant de pares i mares: Núria Serra
Representant de l’AFA: Arantza Cabezas
Més tots els representants de les escoles de Cabrianes, Monistrol de Calders i Mura 

ACTES CONSELL ESCOLAR DE ZER