Equip docent i personal de l'escola

Equip de mestres de l'escola:

Comunitat de xics

- Anna Sucarrats ( Eva Casals )
- Núria Fontàs ( Melissa Díaz )
- Judit Martín

Entre parèntesis les mestres que les substituaixen actualment. 

Comunitat de petits

- Montserrat Riba
- Carme Carné

Comunitat de mitjans

- Queralt Comellas ( Secretària )
- Núria Barnaus

Comunitat de grans

- Elena Alarcon
- Sergi Pich ( Director )

Itinerant d'anglès

- Jordi Rodrigo

Itinerant d'Educació Física

- Ana Belén Martínez

Itinerant d'Educació especial

- Victòria Tantiñà

Itinerant de Música

- Raquel Tàpia

Equip d'assessorament Psicopedagògic (EAP):

Carme Morros

Administrativa:

Maribel Beltran (dilluns i dimecres de 08:30h a 13:00h i de 15:00h a 17:00h i divendres alterns de 08:30h a 13:00h i de 15:00 a 16:30h)

Monitores de menjador:

- Rosa Pasqual
- Lluïsa del Castillo
- Isabel Perpiñán

Monitora d'acollida matinal:

- Alba Herms

Equip directiu de ZER: 

Gaspar Gamisans (Director)
Vicki Tantiñà (Cap d'Estudis)
Ana Belén Martínez (Secretària)