Equip docent i personal de l'escola

Equip directiu:
Neus Cornellas (Directora)
Eva Roig Oller (Cap d'Estudis)
Mònica Perramon (Secretària)

Equip directiu de ZER: 

Gaspar Gamisans (Director)
Vicki Tantiñà (Cap d'Estudis)
Ana Belén Martínez (Secretària)

Mestres d'infantil, mestres de primària i mestres especialistes d'escola:
Montserrat Riba (infantil)
Neus Cornellas (reforç infantil i primària)
Iolanda Segura (infantil) 
Anna Garriga (primària)
Rosa Coma (primària)
Marta Ribas (primària)
Teresa Cerarols (primària)
Mònica Perramon (primària)
Eva Roig (primària)
Queralt Comellas (música)
Ana Belén Martínez (educació física)
Gaspar Gamisans (anglès)
Vicki Tantiñà (educació especial)

Equip d'assessorament Psicopedagògic (EAP):
Carme

Administrativa:
Maribel Beltran (dilluns i dimecres de 08:30h a 13:00h i de 15:00h a 17:00h i divendres alterns de 08:30h a 13:00h i de 15:00 a 16:30h)

Monitores de menjador:
Judit Muns
Montse Martínez

Monitora d'acollida matinal:
Alba Herms