Consell Escolar

El màxim òrgan de govern del centre és el Consell Escolar. 
Està format per l'equip directiu del centre, un representant dels mestres, un representant de l'Ajuntament, un representant de  tots els pares i mares de l'escola i un representant de l'AFA. Al formar part d'una ZER, el Consell Escolar de l'escola està sotmès a les decisions preses i aprovades en el Consell Escolar de ZER, que és el màxim òrgan representatiu i és qui aprova el reglament de normes d'organització i funcionament dels centres, projecte educatiu, calendari, horaris...

Membres del Consell Escolar

President: Sergi Pich

Secretària: Queralt Comellas

Representant Ajuntament: Teresa Pagès

Representant mestres: Montserrat Riba i Núria Barnaus

Representant de pares i mares de l'escola: Núria Serra

Representant de l’AFA: Arantza Cabezas