Representants Comunitat educativa

El màxim òrgan de govern del centre és el Consell Escolar. Està format per l'equip directiu del centre, un representant dels mestres, un representant de l'Ajuntament, un representant de tots els pares i mares de l'escola i un representant de l'AFA. En formar part d'una ZER, el Consell Escolar de l'escola està sotmès a les decisions preses i aprovades en el Consell Escolar de ZER, que és el màxim òrgan representatiu i és qui aprova el reglament de normes d'organització i funcionament dels centres, projecte educatiu, calendari, horaris... 

D'altra banda, en l'àmbit d'escola tenim la representació dels diferents membres de la comunitat educativa.

Membres representants de la Comunitat educativa de l'escola de Calders  

President 
Sergi Pich 

Secretària 
Queralt Comellas 

Representant Ajuntament 
Jennifer Delgado

Representants mestres 
Glòria Esquius

Representant de pares i mares de l'escola 
Núria Serra 

Representant de l’AFA 
Arantza Cabezas

Representant personal de neteja
Sofia Sibaja

Representant personal de menjador
Rosa Pasqual