Aules, espais i equipaments

La nostra escola disposa de les següents aules i espais:

· 2 Aules d’educació infantil
· 4 Aules de primària
· 1 Sala petita per desdoblaments reduïts
· 1 Sala de mestres compartida  per desdoblaments
. 1 aula de plàstica
· Biblioteca compartida amb Aula de música
. Sala polivalent per psicomotricitat i altres activitats en gran grup
· Menjador
· Administració
· Hort escolar
. 1 Pati pels alumnes de primària
. 1 Pati pels alumnes d'infantil

Les activitats d’Educació Física es fan normalment al pati de primària i al porxo de l’escola. Els dies d'hivern que fa molt fred i quan plou, l'activitat es realitza a dins de la sala polivalent.